Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


"NEFTÇİ" QADINLAR CƏMİYYƏTİ


Hacıyeva Solmaz Adil qızı. 1930-cu il iyulun 9-da Bakıda anadan olub. 14 yaşından istehsalatda çalışıb. 1948-53-cü illərdə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Geoloji-kəşfiyyat fakültəsində təhsil alıb, təyinat üzrə "Azneftgeofizika" trestində mühəndis vəzifəsində çalışıb. 1954-cü ildən Suraxanı rayon komsomol komitəsində işləyib, dəfələrlə deputat seçilmişdir. Uzun müddət məsul partiya işində çalışmışdır. 1973-cü ildən neft sənayesinin müxtəlif sahələrində işləmiş, 1994-2000-ci illər arasında ARDNŞ-in İcraya nəzarət, kargüzarlıq və təsərrüfat işləri şöbəsinin rəisi, 2000-ci ildən bu günə qədər ARDNŞ-in birinci vitse-prezidenti yanında böyük refe­rent vəzifəsini tutur.

"Azərbaycan neftçi qadınlar" cəmiyyəti 1994-cü ilin sonundan fəaliyyət göstərir. 9 fevral 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydə alınıb. Cəmiyyət ölkənin neft sahəsində işləyən qadınları və onların ailələrini öz ətrafında birləşdirir. Bu gün neft sahəsində işləyən qadınların sayı 19 min nəfərdən çoxdur. Bu, işçilərin ümumi sayının 25 faizini təşkil edir. Cəmiyyət tərkib etibarilə təmsil etdiyi vətəndaş cəmiyyətini əks etdirir. Üzvlər arasında gənc qızlar, tənha qadınlar, köçkün və qaçqın ailəliləri, əlillər və s. təbəqə var. Cəmiyyətin məqsədi vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi demokratik dövlət quruculuğunda fəal iştirak etmək, qadın hüquqlarının hər hansı bir formada pozulmasının qarşısını almaqdır. Qadınların cəmiyyətdə eyni hüquq və imkanlara nail olmasına, onların rəhbər vəzifələrə yol tapmasına yardımçı olmağa çalışır. Müxtəlif sahələrdə gender tədqiqatlar mərkəzinin yaradılması, neft sahəsində çalışan qadınların sosial-iqtisadi problemlərinin həlli, ətraf mühitin qorunması və onun reproduktiv qadın sağlamlığına təsiri də cəmiyyətin diqqət mərkəzindədir. Cəmiyyət beynəlxalq qadın konfranslarında, forumlarda, seminarlarda iştirak edir, xeyriyyəçilik aksiyaları keçirir, qaçqınlara, məcburi köçkünlərə, əlillərə, tənhalara və qocalara kömək göstərir. Bütün bu işlər digər qeyri-hökumət və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqəli şəkildə görülür.

"Azərbaycan neftçi qadınlar" cəmiyyətinin Azərbaycan ərazisində 52 nümayəndəliyi, min nəfərdən artıq üzvü var.

Cəmiyyət 30-dan artıq xeyriyyə tədbiri keçirərək, 576 nəfər tənha qocaya, 420 şəhid və əlil ailəsinə, aztəminatlı təbəqəyə, qaçqınlara 200 milyon manat dəyərində yardım göstərmişdir.

Cəmiyyət neftçi qadınların vəziyyətini öyrənir, onların hansı zümrəyə daxil olduqlarını müəyyənləşdirərək ehtiyaclarının ödənməsində yardım göstərir. Bu araşdırmaya əsasən işləyən qadınlardan 3400 nəfərinin çoxuşaqlı ana, 2340 nəfərin tək ailə başçısı olduğu, 600 qadının qaçqın statusuna malik olduğu, 3 mindən artıq qadının isə əmək veteranı olduğu aşkarlanıb.

Ramana, Mərdəkan və Qaradağdakı uşaq evlərində tərbiyə alan xəstə və kimsəsiz uşaqlara mütəmadi olaraq baş çəkilir, onlara ərzaq və geyim verilir.

Əsgərlərə, qaçqın şəhərciklərində məskunlaşmış uşaqlara yardım göstərilir, bayram tədbirləri keçirilir.

ANQC DNŞ və Neft və Qaz Sənayesi İşçiləri Həmkarlar İttifaqı ilə birgə hazırladığı "Saziş"ə neftçi qadınların sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədilə güzəştlər təklif etmiş və bu təkliflərdən bir neçəsinin həmin Sazişə salınmasına nail olmuşdur.

Məs: 1. Neft sənayesində çalışan gənc analara doğulan hər uşağa görə 500 min manat birdəfəlik müavinət.

2. Orta əmək haqqı saxlanılmaqla analıq məzuniyyətinə hamiləliyin 5-ci ayından buraxılmaq.

3. 6-10 yaş həddində məktəbli uşaqları olan analara yeni dərs ilinin başlanması münasibətilə 2 gün əlavə məzuniyyət verilməsi.

4. Yeni ailə quranlara maddi yardım və 3-4 günlük əlavə məzuniyyət.

Cəmiyyət uşaqların tərbiyəsində yay istirahətinin ciddi faktor olduğunu nəzərə alaraq hər yay 100 neftçi uşağının şəhərdənkənar istirahətini təşkil edir. 1999-cu ildən başlayaraq Quba rayonunda 60-70 nəfər uşaq üçün 20 günlük istirahət təşkil edilmişdir.

Cəmiyyət neft sənayesində 30 ildən artıq işləyən şəxslərin təqaüdlərinə güzəştlər və əlavələr edilməsinə nail olmağa çalışır.

Neft sənayesində işləyən qadınlar üçün seminarlar təşkil edilir, onların intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsi qayğısına qalınır.

Cəmiyyət üzvləri beynəlxalq səviyyədə keçirilən konfrans və seminarlarda (IV Ümumdünya Pekin konfransı, Habibat-1, Varşava, Haaqa, Nyu-York, Moskva və s.) iştirak edirlər.

Ünvan: A.İsgəndərov küç. 1, apart. 1. AZ1001, Bakı, Azərbaycan. Tel: (99412) 4925534, Fax: (99412) 5678248, E-mail: chigadin@mail.ru

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb