Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI "UNİVERSİTET TƏHSİLLİ QADINLAR" CƏMİYYƏTİ


Cəfərova Tamam Şaməmməd qızı. 1959-cu il aprelin 5-də Bakıda anadan olub. 1976-cı ildə Bakı şəhər 180 saylı orta məktəbi qızıl medalla bitirib. Həmin il M.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olub. 1981-ci ildə universiteti bitirərək indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının tarix kafedrasında müəllim işləməyə başlayıb.

1987-1990-cı illərdə Bakı Dövlət Universiteti nəzdində aspiranturada oxuyub. 1991-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək tarix elmləri namizədi adını alıb.

Hazırda Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında tarix kafedrasının dosentidir. "Azərbaycan qadınlarının ictimai-siyasi fəaliyyəti (1980-ci illərin sonu - 1990-cı illər)" mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir. 40-dan çox elmi məqalənin, bir neçə elmi-metodik məcmuənin müəllifidir.

"Universitet təhsilli qadınlar" cəmiyyəti 2000-ci ilin yanvarında qeydiyyatdan keçmişdir.

Cəmiyyətin məqsədi Azərbaycanda gedən demokratik proseslər və vətəndaşlıq cəmiyyətinin yaradılmasına kömək etməkdən, qadın və kişilərin hüquq və imkanlarının bərabərliyinin təmin olunmasına yardım göstərməkdən ibarətdir. Təşkilat qadınların cəmiyyətdəki mövqeyini və vəziyyətini möhkəmlətməyə çalışır, onların vətəndaş fəaliyyətini artırır, "sülh mədəniyyəti"ni təbliğ edir, sülh proseslərinə kömək edir. Hakimiyyət orqanlarında və qərarların qəbul edilməsində qadınlara kişilərlə bərabər imkanlar yaradılmasına, qadınların siyasi, iqtisadi və digər maraqlarının cəmiyyətdə gedən islahatlara inteqrasiya olunmasına çalışır. Azərbaycan qadınlarının maraqlarının BMT-nin, digər beynəlxalq və dövlətlərarası təşkilatların proqram və sənədlərinə inteqrasiya olunmasına, "Qadın və Cəmiyyət" mövzusunda fundamental elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına şərait yaradır.

Azərbaycanda təhsilin problemləri mövzusunda dəyirmi masa arxasında keçirilən görüşlərdə, qadın problemi və genderlə bağlı təşkil olunmuş dəyirmi masa və konfraslarda fəal iştirak etmişdir.

BMT-nin "Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün növlərinin ləğv olunması haqqında" Konvensiyasının beşillik hesabatı hazırlanmışdır.

Saatlı, Sabirabad, İmişli rayonlarında qaçqın qadınlar arasında insan hüquqları ilə bağlı treninqlər keçirilmişdir.

Biləsuvar rayonu Çadır-1-də Qadın İcma Qrupu üçün Ailə planlaşdırması layihəsi həyata keçirilmişdir.

«Women AID» Beynəlxalq Qadın Təşkilatının keçirdiyi "16 gün gender zorakılığına qarşı" kompaniyada iştirak edib.

BMT Beynəlxalq Qadın Fondunun "Cənubi Qafqazda konfliktlərin həllində və sülhün qorunmasında qadınların rolu" layihəsində iştirak edib. Bu layihənin Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında həyata keçirilməsi üçün hazırlıq görülüb.

Cəmiyyətin nəzdində daxili əsasnamə ilə "Qadınlara və qadın təşkilatlarına hüquqi yardım mərkəzi" fəaliyyət göstərir.

 

Ünvan: B. Sardarov küç. 3/57, Bakı, AZ1000, Azərbaycan. Tel: (99412) 4972416, 5980170, 4405414 (d), Faks: (99412) 492743. E-mail: tjafarova59@mail.ru; universitywomen@rambler.ru

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb