Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI YARADICI QADINLAR ASSOSİASİYASI


Hüseynova Afaq Böyükağa qızı. 1955-ci il yanvarın 8-də Bakıda anadan olub. 1973-cü ildə Bakı Xoreoqrafiya Məktəbini bitirib. 1975-80-ci illərdə M.Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun dekorativ-tətbiqi sənət fakültəsində təhsilini davam etdirib. 1985-ci ildən Bədii fondun rəssamıdır. 1985-91-ci illərdə Azkonsertin solisti kimi çalışıb. 1991-ci ildən Mədəni Sərvətlərin və Xatirə Əşyalarının Bərpası Mərkəzinin elmi işçisi vəzifəsində işləyir. 1988-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür.

1978-cı ildən respublika və beynəlxalq sərgilərdə iştirak edir. Almaniya, Portuqaliya, Bolqarıstan, Monqolustan, ABŞ, Türkiyə, Fransa, Danimarka və b. ölkələrdə açılmış sərgilərdə iştirak edib. 1998-99-cu illərdə Sabirabad rayonundakı çadır şəhərciyində məskunlaşmış qaçqın uşaqların folklor seksiyasına rəhbərlik edib. Bər­də rayonu Kələntərli qəsəbəsində yaşayan qaçqın uşaqların folklor bölməsinin bədii rəhbəri olub.

Yaradıcı Qadınlar Assosiasiyası 1999-cu ilin iyul ayında mədəniyyət, elm və incəsənət sahələrini təmsil edən bir qrup peşəkar yaradıcı qadın tərəfindən təsis edilmişdir. 22 dekabr 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydə alınmışdır. Təşkilatın məqsədi milli mədəniyyətin, incəsənətin, elmin inkişafına çalışmaq, aztəminatlı təbəqələrin - qaçqınların, kimsəsiz, əlil uşaqların reabilitasiyası, ictimai və mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsinə kömək etməkdir. Assosiasiya həmçinin elm, mədəniyyət, incəsənət sahəsində çalışan qadınların yaradıcı imkanlarının hərtərəfli və tam reallaşdırılması, onların iş şəraitinin yaxşılaşdırılmasına kömək göstərilməsi, onların sosial və hüquqi müdafiəsinin təmin olunmasını öz üzərinə götürür. İstedadlı gənc mədəniyyət, elm və maarif işçilərinə, tələbə və şagirdlərə maddi və mənəvi kömək göstərir, milli azlıqların mədəni irsinin qorunub saxlanmasına, təbliği və jnkişafına maddi və mənəvi yardım göstərir. Uşaqların və gənclərin mənəvi-əxlaqi səviyyəsi, onların milli və dünya mədəniyyətinin nailiyyətlərinə yiyələnməsinə kömək göstərmək, yaradıcı qadınların sosial cəhətdən əhəmiyyətli təşəbbüslərinin müdafiə olunması, onların xalq ənənələrinin bərpa olunmasına, tarix və mədəniyyət abidələrinin, landşaftların, parkların və xatirə yerlərinin qorunmasına cəlb olunması da Assosiasiyanın məqsədləri sırasına daxildir. As­sosiasiya həmçinin incəsənət, elm, təhsil, mədəniyyət sahələrində qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və onların tətbiqi sahəsində dövlət proqramına yardım göstərir, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən müvafiq təşkilatlarla əlaqələr yaradır, nümayəndələr mübadiləsini həyata keçirir.

Kimsəsiz uşaqların saxlandığı "Ümid yeri" ansamblında hazırlanmış 11 nəfər kimsəsiz uşaq Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinə daxil olmuşdur.

Sabirabad şəhərində məskunlaşmış qaçqın uşaqların folklor yaradıcılığı haqqında "Bir ovuc günəş" sənədli filmi çəkilmişdir.

Əlillərin mənəvi təkamül mərkəzinin sərgi salonunda "Tələbələr əlillər üçün" sərgisi keçirilmişdir.

Assosiasiyanın tərkibində fəaliyyət göstərən Uşaq Moda Teatrı (rəhbəri Leyla Axundova), "Ekologiya" Uşaq Moda Kolleksiyası (rəhbəri İrina Qundorina və Zarema Nemətova) modelləri SOROS fondunun, "RAF LAYN" beynəlxalq Moda Festivalında və Novruz bayramı mərasimlərində nümayiş etdirilmişdir.

Alınan qrantlar:

1. Yaradıcı Qadınlar Assosiasiyasının İnternetdə Web saytının yaranması (Açıq Cəmiyyət İnstitutu - Azərbaycan).

2. "Bir ovuc günəş" sənədli filminin çəkilişi (Internews Network-un Azərbaycan nümayəndəliyi).

Ünvan: Ş.Əzizbəyov küç. 140, mən. 20. Bakı, AZ1014, Azərbaycan. Tel: (99412) 4952463, 4959728, 4415857, fax: (99412) 921334. E-mail: afaq_h@yahoo.com; www.CHA.aznet.org

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb