Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


B


 

BAĞIROVA İradə Səid qızı (d. 12.2.1956, Bakı) - tarix e.d. (2000). Azərb. Dövlət Un-tinə daxil olmuş (1973), təhsilini isə Moskva Dövlət Universitetində başa vurmuşdur (1979). Tədqiqatı 19 əsrin sonu-20 əsrin əvvəllərində Azərb.-da siyasi partiyaların fəaliyyətinə həsr olunmuşdur. Azərb. Milli Elmlər Akademiyası Tarix İn-tunun aparıcı elmi işçisidir (2000 ildən).

 

 

 

BAĞIROVA Nailə Ağadadaş qızı (d.1939, Bakı) - Azərb. SSR əməkdar iqtisadçısı. Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə 1957 ildən Azərb. SSR Maliyyə Nazirliyində başlamış, 1982-84 illərdə Maliyyə nazirinin müavini işləmişdir. 1984-89 illərdə Azərb. Dövlət Qiymət Komitəsinin sədri, 1989-96 illərdə Azərb. Resp. Məişət Xidməti naziri olmuşdur. "Şərəf nişanı" ordeni ilə təltif edilmişdir. Adı İngiltərədə çıxan "Dünyanın işgüzar qadınları" kitabına salınmışdır.

 

 

 

BAXŞƏLİYEVA Gövhər Baxşəli qızı (d.26.11.1954, Bərdə) - Azərb. Resp. Milli Məclis sədrinin müavini (2001 ildən). Filologiya e.d. (1996). Azərb. Dövlət Un-tinin şərqşünaslıq fakültəsini bitirmişdir (1977). Azərb. MEA-nın Şərqşünaslıq İn-tunda müxtəlif vəzifələrdə işləmiş, 1997 ildən isə institutun direktorudur. Tədqiqatları qədim və müasir ərəb ədəbiyyatı, ərəbdilli Azərbaycan ədəbiyyatı, ərəb-Azərb. ədəbi əlaqələri və mənbəşünaslığa aiddir. Qədim və müasir ərəb ədəbiyyatından Azərb. və rus dillərinə tərcümələr etmişdir. 2 monoqrafiya, 4 kitab və 70 məqalənin müəllifidir. Azərb. Resp. Milli Məclisinin (2-ci çağırış) deputatıdır.

 

 

 

BAYİŞEVA-ZEYNALOVA Güləndam Mühəmmədcanovna (15.8.1902, Penza - 1.19.1981, Bakı) - tibb e.d. (1941), prof. (1947). Azərb. SSR əməkdar həkimi (1960). Kazan Dövlət Un-tinin tibb fakültəsini bitirmişdir (1924). 1933 ildən Bakıda tibbi-pedaqoji fəaliyyət göstərmiş, Azərb. Dövlət Tibb İn-tunun kafedra müdiri olmuşdur. Əsərləri malyariya, qara ciyər sirrozu, ürək-damar sistemi, ağ ciyər xəstəlikləri və s. həsr olunmuşdur.

 

 

 

BAYRAMOVA Roza Əli qızı (d. 17.7.1927, Gürc. Resp. Bolnisi r-nu) - tibb e.d. (1965), prof. (1966). Mikrobiologiya sahəsində ilk azərb. qadın prof. Azərb. Dövlət Tibb İn-tunun sanitar-gigiyena fakültəsini bitirmiş, 1966 ildən mikrobiologiya kafedrasının prof, olmuşdur. 80-dən çox elmi işin, o cümlədən "Azərbaycanda gənə spiroxetozu" monoqrafiyasının, 7 müəlliflik şəhadətnaməsinin, bir sıra vəsaitin, metodiki göstərişin müəllifidir.

 

 

 

BEHBUDOVA Sevda Paşa qızı (d. 15.8.1933, Gəncə) - kənd təsərrüfatı e.d. (1993), prof. (1996). Azərb. Kənd Təsərrüfatı İn-tunu bitirmişdir (1959). 1994 ildən Azərb. Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında bitkiçilik kafedrasının müdiridir. 100-dən çox elmi əsərin, dərslik və monoqrafiyanın müəllifidir.

 

 

 

BUDAQOVA Zərifə İsmayıl qızı (d. 28.4.1929, Yerevan) - Azərb. dilçisi. Filologiya e.d. (1963), prof. (1968), AMEA-nın müxbir üzvü (1980). 1953 ildən Azərb. SSR EA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tunun müasir Azərbaycan dili şöbəsinin müdiri olmuşdur. Müasir Azərb. dilinin morfologiyasına, sintaksisinə, orfoqrafiyasına, üslubiyyatına, türkologiyanın müxtəlif məsələlərinə dair əsərlərin müəllifidir.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb