Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


T


 

TAGIYEVA Mirvari Məmməd qızı (d.20.1.1918, Xankəndi) - tibb e.d. (1969), prof. (1970). N.Nərimanov ad. Azərb. Dövlət Tibb İn-tunun 1-ci hospital-cərrahiyə kafedrasında assistent, dosent, 1979 ildən fakültə və hospital-cərrahiyyə kafedrasının prof. olmuşdur. Tədqiqatı, əsasən, öd yollarının fəsadlarına, qara ciyər və qarın boşluğu orqanlarının cərrahi müalicəsinə həsr olunmuşdur.

 

 

 

TAĞIYEVA Sayalı Abdulla qızı (d.1920, Şuşa) - tibb e.d. (1969), prof. (1969). Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu bitirmişdir (1942). 1942 ildən Tibb İn-tunıın daxili xəstəliklərin hospital-terapiya kafedrasında ordinator, 1944 ildən assistent, 1955 ildən dosent, 1969 ildən prof. olmuşdur. 1980 ildən 1992 ilə qədər pediatriya fakültəsinin daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri işləmiş, 1992 ildən isə kafedranın professorudur. 130-dan çox elmi əsərin, o cümlədən 2 monoqrafiya, 3 metodiki vəsait, 2 ixtira və s. müəllifidir.

 

 

 

TAĞIYEVA Şövkət Əzizağa qızı (d.19.3.1926, Bakı) - tarix e.d. (1967), prof. (1992). 1976-1992 illərdə Azərb. EA Yaxın və Orta Şərq Xalqları İn-tunda Azərb. Şərq ölkələri ilə tarixi əlaqələri şöbəsinin (1981 ildən Cənubi Azərb. tarixi şöbəsi) müdiri, 1992 ildən Şərqşünaslıq İn-tunda aparıcı elmi işçi işləmiş, 1999 ildən baş elmi işçidir və həmin İn-tun "Cənubi Azərbaycan" elmi qrupunun rəhbəridir. Güney azərbaycanşünaslıq elmi məktəbinin yaradıcısıdır. Bir neçə monoqrafiya, elmi yazıların müəllifi, ali və orta məktəb dərsliklərinin həmmüəllifidir. Beynəlxalq elmi forumlarda məruzələrlə çıxış etmişdir.

 

 

 

TAĞIZADƏ Zərəngiz Əli qızı (d. 16.3.1927, Bakı) - tibb e.d. (1967), prof. (1969), əməkdar həkim. Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu bitirmişdir (1948). 1948 ildən Tibb İn-tunda kliniki ordinator, baş laborant, 1960 ildən Kliniki və Eksperimental Təbabət İn-tunda baş elmi işçi, 1967 ildən ATİ-nin 1-ci daxili xəstəliklər kafedrasının professorudur. Elmi fəaliyyəti, əsasən, ürək-damar xəstəliklərinə həsr edilmişdir. 20-dən çox elmi əsərin, o cümlədən bir neçə dərslik və metodiki vəsaitin müəllifidir. Bir sıra beynəlxalq konfranslarda elmi məruzələrlə çıxış etmişdir.

 

 

 

TRETYAKOVA Violeta Yakovlevna (d.1937, Bakı) - tarix e.n. (1993). Azərb. Dövlət Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İn-tunu və Bakı Ali Partiya Məktəbini bitirmişdir. 1956 ildən əmək fəaliyyətinə başlamış, 1969 ildən partiya işində çalışmış, 1983 ildə Azərb. KP Suraxanı RK-nin birinci katibi işləmişdir. 1989 ildən Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəetmə Akademiyasında elmi-pedaqoji fəaliyyət göstərir. Azərb. SSP Ali Sovetinin (11-ci çağırış) deputatı, Ali Sovetin Gənclər komissiyasının sədri olmuşdur. "Şərəf nişanı" ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

TUTAYUQ Validə Xaspolad qızı (23.9.1914, Şuşa - 12.11.1980, Gəncə) - Azərb. botaniki. İlk azərb. qadın biologiya e.d. (1949), prof. (1950), Azərb. EA-nın həqiqi üzvü (1968). 1939-80 illərdə AKTİ-nin botanika kafedrasının müdiri, dekan, prorektor, Azərb. EA Botanika İn-tunun anatomiya və morfologiya laboratoriyasının müdiri, direktoru vəzifələrində çalışmışdır. Elmi-tədqiqatı, əsasən, Azərbaycan dendroflorasının, çiçəyin teratologiyasının öyrənilməsinə həsr edilmişdir. AKP MK üzvü olmuşdur (1956-60). Botaniklərin 9-cu Beynəlxalq konqresində (Monreal, 1950) məruzə etmişdir. "Şərəf nişanı" ordeni ilə təltif edilmişdir.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb